ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายประพันธ์ รินพล รอง.ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะทำงานโรงเรียนผาปังวิทยา อ.แม่พริก โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนบ้านปงแพ่ง อ.เสริมงาม ผลงาน Best Practice การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่ Marketing 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ลำปาง เขต ๒

โดย ประชาสัมพันธ์ สพป. ลำปาง เขต 2

28 มิ.ย. 2564, 19:36


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)