วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)