ลำปาง 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร


ลำปาง 2 ขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์กร อาทิเช่น งานมาตรฐานสำนักงานเขต, การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานเขต, การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน และการประเมินสถานของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผน วิเคราะห์ การดำเนินการในการประเมิน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 โดย นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 77 คน

โดย ประชาสัมพันธ์ สพป. ลำปาง เขต 2

28 มิ.ย. 2564, 15:33


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)