โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับการตรวจเยี่ยม โดยนายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปางเขต 2


โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง รับการตรวจเยี่ยม โดยนายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปางเขต 2

เมื่อวันที่​ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง และคณะครู ให้การต้อนรับ นายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดย กลุ่มICT

25 มี.ค. 2564, 10:12


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)