ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


ประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สพป.ลำปาง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

โดย กลุ่มICT

25 มี.ค. 2564, 10:08


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)