การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ป.3


การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ป.3

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายเดชะ ธีระตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสนามสอบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสบปราบ, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง, โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี, โรงเรียนนายางวิทยา และโรงเรียนบ้านแก่น โดยมี นายประคอง อินทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ เป็นประธานสนามสอบ และ นางสาวชลันดา นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ ให้การต้อนรับ (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)

โดย กลุ่มICT

25 มี.ค. 2564, 10:05


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)