โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลสบปราบให้การต้อนรับพระภิกษุและสามเณรพร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ที่ได้มาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (วรรณพา ศรเจียงคำ : ภาพ/ข่าว)

โดย กลุ่มICT

25 มี.ค. 2564, 10:04


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)