รับชม VDO Conference การแถลงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / การประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564


รับชม VDO Conference การแถลงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / การประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะฯ รับชม VDO Conference การแถลงการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ / การประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 / ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2

โดย สพป.ลป.เขต2

11 พ.ค. 2564, 11:49


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)