ลำปาง 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564


ลำปาง 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึง นักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 ต่อจากนั้น นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าว สพฐ. แจ้งข้อราชการ แนวทางการการปฏิบัติบัติงาน

โดย ประชาสัมพันธ์ สพป. ลำปาง เขต 2

30 มิ.ย. 2564, 10:59


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2
376 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ 054-284791-2

E-MAIL: Lampang2lpg@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ออกแบบและพัฒนาโดย: กลุ่ม Information Communication Technology(ICT)